OPAKOFARBLinie 2-7
 O Firmie | Oferta | Certyfikaty | Katalog | Wsparcie z UE | Kontakt | Polityka cookies | 
-
 
pl   en   de   ru  
   - Litografia - Linie 0,4-1,25 - Linie 2-7 - Linia 10-20 -

Linia technologiczna do produkcji wiader stożkowych o pojemnościach
od 2,5 do 7 l

Na tej linii produkowane są wiadra stożkowe z wieczkiem wciskanym typu "Master", wiadra stożkowe typu "Z" z wieczkiem wciskanym typu "Master", wiadra stożkowe z wieczkiem koronowym oraz wiadra stożkowe z wieczkiem nakładanym i zamknięciem dźwigniowym.

Nominalna średnica wieczka wiadra - 180 mm
Nominalna średnica denka wiadra - 172 mm

Linia technologiczna do produkcji wiader cylindrycznych o średnicach nominalnych 153 mm oraz 176 mm

Linia do produkcji wiader o średnicach 153 mm oraz 176 mm

Na tej linii produkowane są wiadra cylindryczne o średnicy nominalnej 153 mm i 176 mm z wieczkiem wciskanym w pierścień, pudełka cylindryczne o średnicy nominalnej 153 mm z wieczkiem wciskanym w pobocznicę, puszki cylindryczne o średnicy nominalnej 153 mm i 176 mm z wieczkiem wciskanym w pierścień oraz kanistry cylindryczne o średnicy nominalnej 153 mm i 176 mm.

promocje

 

 powered by netadmin 6.93